ทดลองเรียนฟรีกับเรา !!

ข้อสอบ

คอร์ส : ทดสอบระบบ
สอนโดย: นายเอ
เนื้อหา 1 วีดีโอ
เรียนได้ 0 วัน

ดูรายละเอียดคอร์สนี้

บทเรียนฟรี
EP.1 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 4 Platform
คอร์ส : [บทเรียนฟรี] บรรยายพิเศษ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 4 Platform

เรียนฟรี คลิ้ก!!
เฉลยข้อสอบ วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คอร์ส : รหัสวิชา 102 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดเนื้อหาฯ+ชุดข้อสอบหลังเรียน

เรียนฟรี คลิ้ก!!
ปรับพื้นฐาน วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คอร์ส : รหัสวิชา 102 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดเนื้อหาฯ+ชุดข้อสอบหลังเรียน

เรียนฟรี คลิ้ก!!
ปฐมนิเทศ | คอร์สติวเฉพาะกิจ วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คอร์ส : คอร์สติวเฉพาะกิจ วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรียนฟรี คลิ้ก!!
ปฐมนิเทศ | คอร์สติวเฉพาะกิจ วิชาชีพครู
คอร์ส : คอร์สติวเฉพาะกิจ วิชาชีพครู

เรียนฟรี คลิ้ก!!