คอร์สติววิชาครู 2567
สอนโดย

ติวสอบใบประกอบ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 22 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 100:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 999 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 22 วีดีโอ
 • บทเรียน 22 บทเรียน
 • ปฐมนิเทศวิชาครู : มาตรฐานวิชาชีพครู และผังการสร้างข้อสอบวิชาครู 1:30 hr
 • มาตรฐานที่ 1 : การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกสังคมและปรัชญา 2:00 hr
 • มาตรฐานที่ 2 : จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 2:20 hr
 • มาตรฐานที่ 3 : หลักสูตร ศาสตร์การสอน 2:30 hr
 • มาตรฐานที่ 3 : เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 2:20 hr
 • มาตรฐานที่ 4 : การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ ฯ 2:40 hr
 • มาตรฐานที่ 5 : การออกแบบงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 2:10 hr
 • เฉลยเก็งข้อสอบวิชาครู 100 ข้อ 3:00 hr
 • บทเรียนเพิ่มเติม ศาสตร์การสอน 3:00 hr
 • เฉลยตะลุยข้อสอบวิชาครู 3:00 hr
 • เฉลยวิเคราะห์ข้อสอบวิชาครู 3:00 hr
 • (เพิ่มเติม) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม | อ.เสกสรร สุขเสนา 1:30 hr
 • มาตรฐานที่ 3 : หลักสูตร ศาสตร์การสอน (เพิ่มเติม) อ.เสกสรร สุขเสนา 1:30 hr
 • ข้อสอบท้ายบท ชุด B | มาตรฐานที่ 1 : การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกสังคมและปรัชญา 2:00 hr
 • ข้อสอบท้ายบท ชุด B | มาตรฐานที่ 2 : จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 2:00 hr
 • ข้อสอบท้ายบท ชุด B | มาตรฐานที่ 3 : หลักสูตร ศาสตร์การสอน 2:00 hr
 • ข้อสอบท้ายบท ชุด B | มาตรฐานที่ 3 : เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 1:30 hr
 • ข้อสอบท้ายบท ชุด B | มาตรฐานที่ 4 : การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ ฯ 2:00 hr
 • ข้อสอบท้ายบท ชุด B | มาตรฐานที่ 5 : การออกแบบงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 2:00 hr
 • เฉลยข้อสอบคอร์สติววิชาครู ครั้งที่ 2 2567 ชุดที่ 1 3:00 hr
 • เฉลยข้อสอบคอร์สติววิชาครู ครั้งที่ 2 2567 ชุดที่ 2 3:00 hr
 • เฉลยข้อสอบคอร์สติววิชาครู ครั้งที่ 2 2567 ชุดที่ 3 3:00 hr
 • ข้อสอบ 14 ชุด
 • ข้อสอบ (14)
 • ข้อสอบวิชาครู-ชุดเก็งข้อสอบ
 • ข้อสอบวิชาครู-ชุดตะลุยข้อสอบ
 • ข้อสอบวิชาครู-ชุดวิเคราะห์ข้อสอบ
 • ข้อสอบวิชาครูเสมือนจริง ชุดที่ 1
 • ข้อสอบวิชาครูเสมือนจริง ชุดที่ 2
 • ข้อสอบวิชาครูเสมือนจริง ชุดที่ 3
 • ข้อสอบวิชาครูเสมือนจริง ชุดที่ 4
 • ข้อสอบวิชาครูเสมือนจริง ชุดที่ 5
 • ข้อสอบวิชาครูเสมือนจริง ชุดที่ 6
 • ข้อสอบวิชาครูเสมือนจริง ชุดที่ 7
 • ข้อสอบวิชาครูเสมือนจริง ชุดที่ 8
 • ข้อสอบคอร์สติววิชาครู ครั้งที่ 2 2567 ชุดที่ 1
 • ข้อสอบคอร์สติววิชาครู ครั้งที่ 2 2567 ชุดที่ 2
 • ข้อสอบคอร์สติววิชาครู ครั้งที่ 2 2567 ชุดที่ 3
 • คอร์สแนะนำ
 • คอร์สติววิชาครู 2567

  ติวสอบใบประกอบ | 22 Video | 999 วัน

  650 521 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 15 Video | 999 วัน

  650 522 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวส่งท้ายก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  530 430 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวสอบโค้งสุดท้าย 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  550 450 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 17 Video | 999 วัน

  1,290 980 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด