แบบทดสอบเสมือนจริง เซ็ต B
สอนโดย

ติวสอบใบประกอบ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 0 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 00:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 999 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 0 วีดีโอ
 • ข้อสอบ 4 ชุด
 • ข้อสอบ (4)
 • ข้อสอบเสมือนจริงชุด B-103-การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 • ข้อสอบเสมือนจริงชุด B-104-วิชาชีพครู
 • ข้อสอบเสมือนจริงชุด B-101-การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • ข้อสอบเสมือนจริงชุด B-102-การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • คอร์สแนะนำ
 • คอร์สฟื้นฟูและพิชิตข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 1/66

  ติวสอบใบประกอบ | 17 Video | 999 วัน

  1,830 1,690 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สฟื้นฟูติวใบประกอบวิชาชีพครู 1/66

  ติวสอบใบประกอบ | 17 Video | 999 วัน

  985 885 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สพิชิตข้อสอบติวใบประกอบวิชาชีพครู 1/66

  ติวสอบใบประกอบ | 0 Video | 999 วัน

  995 945 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สเก็งข้อสอบวันหยุดยาว วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิดัลเพื่อการศึกษา

  ติวสอบใบประกอบ | 1 Video | 999 วัน

  0 0 ฿ / คน

  รายละเอียด
  คอร์สเก็งข้อสอบวันหยุดยาว วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  ติวสอบใบประกอบ | 1 Video | 999 วัน

  0 0 ฿ / คน

  รายละเอียด