คอร์สพิชิตข้อสอบติวใบประกอบวิชาชีพครู 1/66
สอนโดย

ติวสอบใบประกอบ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 15 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 30:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 999 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 15 วีดีโอ
 • บทเรียน คอร์สพิชิตข้อสอบ 15 บทเรียน
 • มาตรฐานที่ 1 การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง | ทำแบบทดสอบผ่านเว็บไซต์ 0:55 hr
 • มาตรฐานที่ 1 การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง | ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก part 2 1:00 hr
 • มาตรฐานที่ 2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี part 2 1:00 hr
 • มาตรฐานที่ 2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี part 1 1:15 hr
 • มาตรฐานที่ 3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี part 1 1:12 hr
 • มาตรฐานที่ 3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี part 2 1:14 hr
 • มาตรฐานที่ 4 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี part 1 1:20 hr
 • มาตรฐานที่ 4 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี part 2 1:20 hr
 • มาตรฐานที่ 5 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | อ.คมวัน พันนุ้ย part 1 1:30 hr
 • มาตรฐานที่ 5 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | อ.คมวัน พันนุ้ย part 2 1:40 hr
 • มาตรฐานที่ 5 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Part 1 1:30 hr
 • มาตรฐานที่ 5 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Part 2 1:30 hr
 • มาตรฐานที่ 5 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | อ.กรวิภา พูลลาภ Part 1 1:30 hr
 • มาตรฐานที่ 5 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | อ.กรวิภา พูลลาภ Part 2 1:30 hr
 • มาตรฐานที่ 6 การออกแบบ และการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา | ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก 1:20 hr
 • ข้อสอบ 8 ชุด
 • ข้อสอบ (8)
 • มาตรฐาน 1 บริบทโลก
 • มาตรฐานที่ 2 จิตวิทยา
 • มาตรฐานที่ 3 หลักสูตร
 • มาตรฐานที่ 4 วัดประเมิน
 • มาตรฐานที่ 5 ภาษาไทย
 • มาตรฐานที่ 5 ภาษาอังกฤษ
 • มาตรฐานที่ 5 ดิจิทัล
 • มาตรฐานที่ 6 งานประกันฯ
 • คอร์สแนะนำ
 • คอร์สติววิชาครู 2567

  ติวสอบใบประกอบ | 12 Video | 999 วัน

  650 521 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 15 Video | 999 วัน

  650 522 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวส่งท้ายก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  530 430 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวสอบโค้งสุดท้าย 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  550 450 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 17 Video | 999 วัน

  1,290 980 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด