รหัสวิชา 104 วิชาชีพครู ชุดเนื้อหาฯ+ชุดข้อสอบหลังเรียน

รหัสวิชา 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดเนื้อหาฯ+ชุดข้อสอบหลังเรียน
✅มีเอกสารจัดส่งให้ในรูปแบบหนังสือ
เล่มติว เล่มข้อสอบ
** ติวไลฟ์สด สามารถดูคลิปติวย้อนหลังได้




สอนโดย

ติวสอบใบประกอบ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 19 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 0:0 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 999 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 19 วีดีโอ
 • บรรยายผังการสร้างข้อสอบ 2 บทเรียน
 • มาตรฐานวิชาชีพครู 0:51 hr
 • ผังการสร้างข้อสอบและขอบเขตวิชาชีพครู 0:40 hr
 • บทเรียน วิชาชีพครู 12 บทเรียน
 • EP.1 | จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยา (1/9) 1:37 hr
 • EP.2 | หลักสูตรการศึกษา (2/9) 0:50 hr
 • EP.3 | ศาสตร์การสอน (3/9) 0:55 hr
 • EP.4 | การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก (4/9) 1:02 hr
 • EP.5 | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (5/9) 1:29 hr
 • EP.6 | การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (6/9) 1:26 hr
 • EP.7 | การประกันคุณภาพการศึกษา (7/9) 0:46 hr
 • EP.8 | แนวทางการสอบข้อเขียน วิชาชีพครู (8/9) 1:06 hr
 • EP.9 | (สรุปเนื้อหาเพิ่มเติม) ข้อสอบอัตนัยการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน (9/9) 0:45 hr
 • เตรียมพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพครู 3:00 hr
 • สรุปวิชาชีพครู (ไลฟ์สดถาม - ตอบ) 1/2 1:01 hr
 • สรุปวิชาชีพครู (ไลฟ์สดถาม - ตอบ) 2/2 1:17 hr
 • [เฉลย] แบบทดสอบก่อนเรียน 3 บทเรียน
 • แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาชีพครู ข้อ 1-50 (1/3) 1:25 hr
 • แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาชีพครู ข้อ 51-100 (2/3) 1:44 hr
 • แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาชีพครู ข้อเขียน (3/3) 0:26 hr
 • [เฉลย] แบบทดสอบหลังเรียน 1 บทเรียน
 • (เฉลย) แบบทดสอบหลังเรียนวิชาชีพครู (ไลฟ์สดถาม – ตอบ พร้อมเฉลยละเอียด) 3:34 hr
 • [เฉลย] แบบทดสอบเสมือนจริง 1 บทเรียน
 • (เฉลย) ข้อสอบเสมือนจริง วิชาชีพครู (1-50) และอัตนัยวิจัย 1:15 hr
 • ข้อสอบ 3 ชุด
 • ข้อสอบ (3)
 • ข้อสอบก่อนเรียน-104-วิชาชีพครู
 • ข้อสอบเสมือนจริง104-วิชาชีพครู
 • ข้อสอบหลังเรียน-104-วิชาชีพครู
 • คอร์สแนะนำ
 • คอร์สติววิชาครู 2567

  ติวสอบใบประกอบ | 12 Video | 999 วัน

  650 521 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 15 Video | 999 วัน

  650 522 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวส่งท้ายก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  530 430 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวสอบโค้งสุดท้าย 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  550 450 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 17 Video | 999 วัน

  1,290 980 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด