คอร์สติววิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2565
สอนโดย

ติวสอบใบประกอบ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 13 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 20:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 999 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 13 วีดีโอ
 • บทเรียน 13 บทเรียน
 • EP.9 | Reading and Writing Practice 2 | ครูพิมพ์ 1:30 hr
 • EP.10 | เทคนิคการทำข้อสอบ Listening and Speaking | ครูพิมพ์ 1:30 hr
 • EP.11 | ตะลุยข้อสอบ 1 | ครูน้ำหวาน 1:30 hr
 • EP.12 | ตะลุยข้อสอบ 2 | ครูพิมพ์ 1:30 hr
 • EP.14 | ตะลุยข้อสอบ 4 | ครูพิมพ์ 1:30 hr
 • EP.13 | ตะลุยข้อสอบ 3 | ครูน้ำหวาน 1:30 hr
 • EP.1 | ปฐมนิเทศ เทคนิคพิชิตข้อสอบ | ครูพิมพ์ 1:30 hr
 • EP.2 | Listening and Speaking: Conversation | ครูพิมพ์ 1:30 hr
 • EP.3 | Listening and Speaking: Vocabulary | ครูน้ำหวาน 1:30 hr
 • EP.4 | Reading and Writing: Scanning, Skimming | ครูน้ำหวาน 1:30 hr
 • EP.5 | Reading and Writing | ครูพิมพ์ 1:30 hr
 • EP.6 | Listening and Speaking Practice | ครูพิมพ์ 1:30 hr
 • EP.7 | Listening and Speaking Practice 2 | ครูน้ำหวาน 1:30 hr
 • ข้อสอบ 4 ชุด
 • ข้อสอบ (4)
 • ข้อสอบเสมือนจริงชุด B-102-การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ข้อสอบเสมือนจริงชุด C-102-การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ข้อสอบเสมือนจริงชุด E-102-การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ข้อสอบเสมือนจริงชุด D-102-การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • คอร์สแนะนำ
 • คอร์สฟื้นฟูและพิชิตข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 1/66

  ติวสอบใบประกอบ | 17 Video | 999 วัน

  1,830 1,690 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สฟื้นฟูติวใบประกอบวิชาชีพครู 1/66

  ติวสอบใบประกอบ | 17 Video | 999 วัน

  985 885 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สพิชิตข้อสอบติวใบประกอบวิชาชีพครู 1/66

  ติวสอบใบประกอบ | 0 Video | 999 วัน

  995 945 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สเก็งข้อสอบวันหยุดยาว วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิดัลเพื่อการศึกษา

  ติวสอบใบประกอบ | 1 Video | 999 วัน

  0 0 ฿ / คน

  รายละเอียด
  คอร์สเก็งข้อสอบวันหยุดยาว วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  ติวสอบใบประกอบ | 1 Video | 999 วัน

  0 0 ฿ / คน

  รายละเอียด