คอร์สติวสอบตั๋วครู (เฉพาะวิชาชีพครู)
สอนโดย

ติวสอบใบประกอบ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 16 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 40:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 999 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 16 วีดีโอ
 • บทเรียน 10 บทเรียน
 • ผังการสร้างข้อสอบ วิชาชีพครู | ติวสอบตั๋วครู (เฉพาะวิชาชีพครู) 0:40 hr
 • มาตรฐานวิชาชีพครูกับการสอบใบประกอบวิชาชีพครู | ติวสอบตั๋วครู (เฉพาะวิชาชีพครู) 0:50 hr
 • หลักสูตร | ติวสอบตั๋วครู (เฉพาะวิชาชีพครู) 1:00 hr
 • การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ติวสอบตั๋วครู (เฉพาะวิชาชีพครู) 1:00 hr
 • ศาสตร์การสอน | ติวสอบตั๋วครู (เฉพาะวิชาชีพครู) 1:20 hr
 • การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก | ติวสอบตั๋วครู (เฉพาะวิชาชีพครู) 1:20 hr
 • การประกันคุณภาพการศึกษา | ติวสอบตั๋วครู (เฉพาะวิชาชีพครู) 0:50 hr
 • การวัดประเมินผลการเรียนรู้ | ติวสอบตั๋วครู (เฉพาะวิชาชีพครู) 0:30 hr
 • การพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ติวสอบตั๋วครู (เฉพาะวิชาชีพครู) 1:00 hr
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | ติวสอบตั๋วครู (เฉพาะวิชาชีพครู) 1:05 hr
 • ตะลุยโจทย์ 6 บทเรียน
 • ตะลุยโจทย์ ข้อสอบปรนัย ตอนที่ 1 1:40 hr
 • ตะลุยโจทย์ ข้อสอบปรนัย ตอนที่ 2 1:14 hr
 • ตะลุยโจทย์ ข้อสอบปรนัย ตอนที่ 3 1:00 hr
 • ตะลุยโจทย์ ข้อสอบอัตนัย ตอนที่ 1 0:43 hr
 • ตะลุยโจทย์ ข้อสอบอัตนัย ตอนที่ 2 1:00 hr
 • ตะลุยโจทย์ ข้อสอบอัตนัย ตอนที่ 3 1:30 hr
 • ข้อสอบ 0 ชุด
 • คอร์สแนะนำ
 • คอร์สติววิชาครู 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 0 Video | 999 วัน

  1,290 980 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สเฉพาะกิจวิชาครู 1/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 10 Video | 999 วัน

  545 465 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สเฉลยข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู พ.ศ.2564 - 2565

  ติวสอบใบประกอบ | 1 Video | 999 วัน

  395 295 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สฟื้นฟูและพิชิตข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 1/66

  ติวสอบใบประกอบ | 38 Video | 999 วัน

  1,830 1,690 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สฟื้นฟูติวใบประกอบวิชาชีพครู 1/66

  ติวสอบใบประกอบ | 23 Video | 999 วัน

  985 885 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด