คอร์สเฉลยหนังสือแนวข้อสอบ (เล่มฟ้า)
สอนโดย

ติวสอบใบประกอบ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 8 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 40:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 999 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 8 วีดีโอ
 • วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 บทเรียน
 • เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 1 วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1:55 hr
 • วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 4 บทเรียน
 • เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 2 วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1:50 hr
 • เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 3 วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1:45 hr
 • เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 4 วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1:25 hr
 • เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 1 วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2:25 hr
 • วิชาชีพครู 3 บทเรียน
 • เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 1 วิชาชีพครู (ปรนัย) 1:45 hr
 • เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 2 วิชาชีพครู (ปรนัย) 2:30 hr
 • เฉลยข้อสอบ อัตนัย | วิชาชีพครู ข้อที่ 1-2 0:35 hr
 • ข้อสอบ 0 ชุด
 • คอร์สแนะนำ
 • คอร์สฟื้นฟูและพิชิตข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 1/66

  ติวสอบใบประกอบ | 17 Video | 999 วัน

  1,830 1,690 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สฟื้นฟูติวใบประกอบวิชาชีพครู 1/66

  ติวสอบใบประกอบ | 17 Video | 999 วัน

  985 885 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สพิชิตข้อสอบติวใบประกอบวิชาชีพครู 1/66

  ติวสอบใบประกอบ | 0 Video | 999 วัน

  995 945 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สเก็งข้อสอบวันหยุดยาว วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิดัลเพื่อการศึกษา

  ติวสอบใบประกอบ | 1 Video | 999 วัน

  0 0 ฿ / คน

  รายละเอียด
  คอร์สเก็งข้อสอบวันหยุดยาว วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  ติวสอบใบประกอบ | 1 Video | 999 วัน

  0 0 ฿ / คน

  รายละเอียด