รหัสวิชา 103 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชุดเนื้อหาฯ+ชุดข้อสอบหลังเรียน

รหัสวิชา 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดเนื้อหาฯ+ชุดข้อสอบหลังเรียน ✅มีเอกสารจัดส่งให้ในรูปแบบหนังสือ
เล่มติว เล่มข้อสอบ
** ติวไลฟ์สด สามารถดูคลิปติวย้อนหลังได้
สอนโดย

ติวสอบใบประกอบ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 15 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 0:0 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 999 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 15 วีดีโอ
 • ปฐมนิเทศและบรรยายผังการสร้างข้อสอบ 1 บทเรียน
 • บรรยายผังการสร้างข้อสอบ | รหัสวิชา 103 วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1:48 hr
 • บทเรียน วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 12 บทเรียน
 • EP.1 | การใช้คอมพิวเตอร์ (1/12) 0:48 hr
 • EP.2 | การใช้อินเทอร์เน็ต (2/12) 1:01 hr
 • EP.3 | สื่อและเทคโนโลยีอุบัติใหม่ การเข้าใจข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (3/12) 0:52 hr
 • EP.4 | การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงและปลอดภัย (4/12) 0:56 hr
 • EP.5 | สิทธิและความรับผิดชอบ การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ (5/12) 0:52 hr
 • EP.6 | สุขภาพดียุคดิจิทัล / ดิจิทัลคอมเมิร์ช (6/12) 0:52 hr
 • EP.7 | การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเตอร์เน็ต (7/12) 0:54 hr
 • EP.8 | สื่อสารและสร้างสื่อและสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ แนวปฏิบัติในสังคมยุคดิจิทัล (8/12) 0:49 hr
 • EP.9 | การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการประมวลคำ ตารางคำนวณและการนำเสนองานการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ (9/12) 0:50 hr
 • EP.10 | การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ (10/12) 0:42 hr
 • EP.11 | การแก้ปัญหาทางเทคนิคของการใช้งานเทคโนโลยี การจัดการสิ่งแวดล้อมดิจิทัล การปรับเปลี่ยนทักษะในยุคดิจิทัล (11/12) 0:44 hr
 • EP.12 | วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา [Q&A] (12/12) 2:31 hr
 • [เฉลย] แบบทดสอบหลังเรียน 1 บทเรียน
 • (เฉลย) แบบทดสอบหลังเรียน | รหัสวิชา 103 วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2:42 hr
 • [เฉลย] แบบทดสอบเสมือนจริง 1 บทเรียน
 • (เฉลย) แบบทดสอบเสมือนจริง | รหัสวิชา 103 วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2:15 hr
 • ข้อสอบ 3 ชุด
 • ข้อสอบ (3)
 • ข้อสอบก่อนเรียน-103-การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 • ข้อสอบหลังเรียน-103-การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 • ข้อสอบเสมือนจริง-103-การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 • คอร์สแนะนำ
 • คอร์สติววิชาครู 2567

  ติวสอบใบประกอบ | 22 Video | 999 วัน

  650 521 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 15 Video | 999 วัน

  650 522 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวส่งท้ายก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  530 430 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวสอบโค้งสุดท้าย 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  550 450 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 17 Video | 999 วัน

  1,290 980 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด