รหัสวิชา 102 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดเนื้อหาฯ+ชุดข้อสอบหลังเรียน

รหัสวิชา 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดเนื้อหาฯ+ชุดข้อสอบหลังเรียน ✅มีเอกสารจัดส่งให้ในรูปแบบหนังสือ
เล่มติว เล่มข้อสอบ
** ติวไลฟ์สด สามารถดูคลิปติวย้อนหลังได้
สอนโดย

ติวสอบใบประกอบ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 19 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 0:0 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 999 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 19 วีดีโอ
 • ปฐมนิเทศและบรรยายผังการสร้างข้อสอบ 1 บทเรียน
 • บรรยายผังการสร้างข้อสอบ | รหัสวิชา 102 วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1:27 hr
 • บทเรียน วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 16 บทเรียน
 • EP.1 | Listening skill to communicate in daily and working life contexts. (1/13) 1:39 hr
 • EP.2 | Speaking skill to communicate in daily and working life contexts. (2/13) 1:50 hr
 • EP.3 | Part 1 | Reading skill to communicate in daily and working life contexts. (3/13) 0:53 hr
 • EP.3 | Part 2 | Reading skill to communicate in daily and working life contexts. (3/13) 0:58 hr
 • EP.4 | Writing skill to communicate in daily and working life contexts. (4/13) 1:49 hr
 • EP.5 | Listening skill to communicate in daily and working life contexts. (5/13) 2:01 hr
 • EP.6 | Speaking skill to communicate in daily and working life contexts. (6/13) 1:59 hr
 • EP.7 | Reading skill to communicate in daily and working life contexts. (7/13) 1:41 hr
 • EP.8 | Writing Skill to Communicate in daily and working life context. (8/13) 2:02 hr
 • EP.9 | English Communication Skills to Communicate in daily and working life context. (9/13) 1:41 hr
 • EP.10 | Writing Skill to Communicate in daily and working life context (10/13) 1:41 hr
 • EP.11 | English communication skills in daily and working life contexts. (11/13) 1:43 hr
 • EP.12 | English communication skills in daily and working life contexts. (12/13) 1:35 hr
 • EP.13 | Writing Skill (13/13) 1:47 hr
 • ปรับพื้นฐาน วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3:59 hr
 • เฉลยข้อสอบ วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4:00 hr
 • [เฉลย] แบบทดสอบหลังเรียน 1 บทเรียน
 • (เฉลย) แบบทดสอบหลังเรียน | รหัสวิชา 102 วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2:32 hr
 • [เฉลย] แบบทดสอบเสมือนจริง 1 บทเรียน
 • (เฉลย) แบบทดสอบเสมือนจริง | รหัสวิชา 102 วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2:06 hr
 • ข้อสอบ 3 ชุด
 • ข้อสอบ (3)
 • ข้อสอบก่อนเรียน-102-การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ข้อสอบเสมือนจริง-102-การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ข้อสอบหลังเรียน-102-การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • คอร์สแนะนำ
 • คอร์สติววิชาครู 2567

  ติวสอบใบประกอบ | 22 Video | 999 วัน

  650 521 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 15 Video | 999 วัน

  650 522 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวส่งท้ายก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  530 430 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวสอบโค้งสุดท้าย 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  550 450 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 17 Video | 999 วัน

  1,290 980 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด