รหัสวิชา 101 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดเนื้อหาฯ+ชุดข้อสอบหลังเรียน

รหัสวิชา 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดเนื้อหาฯ+ชุดข้อสอบหลังเรียน ✅มีเอกสารจัดส่งให้ในรูปแบบหนังสือ
เล่มติว เล่มข้อสอบ
** ติวไลฟ์สด สามารถดูคลิปติวย้อนหลังได้
สอนโดย

ติวสอบใบประกอบ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 8 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 0:0 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 999 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 8 วีดีโอ
 • ปฐมนิเทศและบรรยายผังการสร้างข้อสอบ 1 บทเรียน
 • บรรยายผังการสร้างข้อสอบ | รหัสวิชา 101 วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0:46 hr
 • บทเรียน วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 5 บทเรียน
 • EP.5 | ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอนหรือเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู (5/5) 3:06 hr
 • EP.1 | ทักษะการฟัง เพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอนหรือเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู (1/5) 1 : 08 hr
 • EP.2 | ทักษะการพูด เพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอนหรือเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู (2/5) 1:25 hr
 • EP.3 | ทักษะการอ่าน เพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอนหรือเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู (3/5)) 1:31 hr
 • EP.4 | ทักษะการเขียน เพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอนหรือเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู (4/5) 2:22 hr
 • [เฉลย] แบบทดสอบเสมือนจริง 1 บทเรียน
 • (เฉลย) แบบทดสอบเสมือนจริง | รหัสวิชา 101 วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1:52 hr
 • [เฉลย] แบบทดสอบหลังเรียน 1 บทเรียน
 • (เฉลย) แบบทดสอบหลังเรียน | รหัสวิชา 101 วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2:03 hr
 • ข้อสอบ 3 ชุด
 • ข้อสอบ (3)
 • ข้อสอบก่อนเรียน-101-การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • ข้อสอบหลังเรียน-101-การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • ข้อสอบเสมือนจริง-101-การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • คอร์สแนะนำ
 • คอร์สติววิชาครู 2567

  ติวสอบใบประกอบ | 12 Video | 999 วัน

  650 521 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 15 Video | 999 วัน

  650 522 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวส่งท้ายก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  530 430 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวสอบโค้งสุดท้าย 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  550 450 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 17 Video | 999 วัน

  1,290 980 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด