คอร์สติวเฉพาะกิจ วิชาชีพครู

- ใช้เวลาติวตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2565 - ติววิชาชีพครูทุกวันเสาร์ โดยดร.ทิว และดร.โจ้ - เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการทบทวนเนื้อหาวิชาชีพครู โดยจะเริ่มติวเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานของหัวข้องที่ออกข้อสอบ ไปจนถึงการฝึกทำข้อสอบทั้งปรนัย และอัตนัย เพื่อการใบประกอบวิชาชีพครู ตามผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ที่คุรุสภากำหนด
สอนโดย

ติวสอบใบประกอบ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 23 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 00:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 999 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 23 วีดีโอ
 • บทเรียน คอร์สติวเฉพาะกิจ วิชาชีพครู 22 บทเรียน
 • EP.1 | การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและสังคม 1:14 hr
 • EP.2 | การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2:03 hr
 • EP.3 | การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และ แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2:13 hr
 • EP.4 | จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 1:35 hr
 • EP.5 | จิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนฯ 2:06 hr
 • EP.6 | จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ 1:48 hr
 • EP.7 | หลักสูตร และ ศาสตร์การสอน 1:46 hr
 • EP.8 | เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 1:47 hr
 • EP.9 | หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ 1:26 hr
 • EP.10 | หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ 1:31 hr
 • EP.11 | หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ | วิชาชีพครู 1:35 hr
 • EP.12 | การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน | วิชาชีพครู 1:58 hr
 • EP.13 | การออกแบบ และการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา | วิชาชีพครู 1:19 hr
 • EP.14 | การออกแบบ และการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ การศึกษา | วิชาชีพครู 1:32 hr
 • Ep.15 | ตะลุยโจทย์ข้อสอบปรนัยตอนที่ 1 1:40 hr
 • EP.16 | ตะลุยโจทย์ข้อสอบปรนัยตอนที่ 2 1:14 hr
 • EP.17 | ตะลุยโจทย์ข้อสอบปรนัยตอนที่ 3 0:50 hr
 • EP.18 | ตะลุยโจทย์ข้อสอบอัตนัยตอนที่ 1 0:43 hr
 • EP.19 | ตะลุยโจทย์ข้อสอบอัตนัยตอนที่ 2/1 0:44 hr
 • EP.20 | ตะลุยโจทย์ข้อสอบอัตนัยตอนที่ 2/2 0:21 hr
 • EP.21 | ตะลุยโจทย์ข้อสอบอัตนัยตอนที่ 3 1:29 hr
 • EP.22 | ตะลุยโจทย์ข้อสอบปรนัยตอนที่ 4 1:44 hr
 • ข้อสอบ 0 ชุด
 • คอร์สแนะนำ
 • คอร์สติววิชาครู 2567

  ติวสอบใบประกอบ | 22 Video | 999 วัน

  650 521 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 15 Video | 999 วัน

  650 522 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวส่งท้ายก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  530 430 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวสอบโค้งสุดท้าย 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  550 450 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 17 Video | 999 วัน

  1,290 980 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด