คอร์สติวเฉพาะกิจ วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เหมาะสำหรับท่านที่จะฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยจะเริ่มติวตั้งแต่พื้นฐานไปจนกระทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือใช้ฝึกทักษะทำข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู ตามผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ที่คุรุสภากำหนด ในอนาคตได้
สอนโดย

ติวสอบใบประกอบ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 16 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 00:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 998 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 16 วีดีโอ
 • บทเรียน วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 15 บทเรียน
 • EP1 | listening and speaking | การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1:54 hr
 • EP2 | listening and speaking | การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2:08 hr
 • EP3 | reading and writing | การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1:48 hr
 • EP4 | reading and writing | วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2:09 hr
 • EP5 | Vocabulary | การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1:58 hr
 • EP.6 | listening and speaking | การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2:00 hr
 • EP.7 | reading and writing | วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1:41 hr
 • EP.8 | listening and speaking | การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1:49 hr
 • EP.9 | reading and writing | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1:51 hr
 • EP.10 | เทคนิคการทำข้อสอบ listening | คอร์สเฉพาะกิจ 1:00 hr
 • EP.11 | เทคนิคการทำข้อสอบ speaking | คอร์สเฉพาะกิจ 1:55 hr
 • EP.12 | เทคนิคการทำข้อสg | การใช้ภาษาอังกฤอบ readinษเพื่อการสื่อสาร 2:02 hr
 • EP.13 | เทคนิคการทำข้อสอบ reading | คอร์สติวเฉพาะกิจ 2:02 hr
 • EP.14 | vocabulary | การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2:06 hr
 • EP15 1:30 hr
 • ข้อสอบ 5 ชุด
 • ข้อสอบ (5)
 • ข้อสอบเฉพาะกิจชุด -1-102-การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ข้อสอบเฉพาะกิจชุด -2-102-การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ข้อสอบเฉพาะกิจชุด -3-102-การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ข้อสอบเฉพาะกิจชุด -4-102-การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ข้อสอบเฉพาะกิจชุด -5-102-การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • คอร์สแนะนำ
 • คอร์สติววิชาครู 2567

  ติวสอบใบประกอบ | 22 Video | 999 วัน

  650 521 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 15 Video | 999 วัน

  650 522 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวส่งท้ายก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  530 430 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวสอบโค้งสุดท้าย 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  550 450 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 17 Video | 999 วัน

  1,290 980 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด