คอร์สติววิชาครู 2/2566
สอนโดย

ติวสอบใบประกอบ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 15 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 20:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 999 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 15 วีดีโอ
 • บทเรียน 15 บทเรียน
 • เก็งข้อสอบชุดที่ 1 | ติวเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2/2566 3:30 hr
 • ปฐมนิเทศวิชาครู | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:00 hr
 • การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและสังคม | ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก 1:00 hr
 • ธรรมชาติของผู้เรียน | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:00 hr
 • การช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:30 hr
 • การให้คําแนะนําช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:15 hr
 • หลักสูตร | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:30 hr
 • ศาสตร์การสอน | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:00 hr
 • การประเมินผลทางการศึกษา | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:00 hr
 • เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ | อ.กรวิภา พูลลาภ 1:00 hr
 • การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:00 hr
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก 1:00 hr
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา | ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก 1:00 hr
 • ข้อสอบบริบทโลก-เศรฐกิจพอเพียง-การประกันคุณภาพ [เพิ่มเติม] | ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก 1:00 hr
 • เก็งข้อสอบเสมือนข้อสอบจริง (วิชาครู) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 3:30 hr
 • ข้อสอบ 2 ชุด
 • ข้อสอบ (2)
 • ข้อสอบวิชาครู ชุดที่ 1
 • วิชาครู ชุดที่ 3 2566
 • คอร์สแนะนำ
 • คอร์สติววิชาครู 2567

  ติวสอบใบประกอบ | 22 Video | 999 วัน

  650 521 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 15 Video | 999 วัน

  650 522 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวส่งท้ายก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  530 430 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวสอบโค้งสุดท้าย 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  550 450 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 17 Video | 999 วัน

  1,290 980 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด