คอร์สติววิชาครู 2566
สอนโดย

ติวสอบใบประกอบ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 17 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 20:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 999 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 17 วีดีโอ
 • บทเรียน 17 บทเรียน
 • เส้นทางสู่การเป็นข้าราชการครู | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:00 hr
 • ปฐมนิเทศวิชาครู | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:00 hr
 • เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนวิชาครู 1/2 | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 2:00 hr
 • เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนวิชาครู 2/2 | ศน.คมสันต์ หลาวเหล็ก 1:00 hr
 • การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและสังคม | ศน.คมสันต์ หลาวเหล็ก 1:20 hr
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ศน.คมสันต์ หลาวเหล็ก 0:50 hr
 • ธรรมชาติของผู้เรียน | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:05 hr
 • จิตวิทยาการศึกษา | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:50 hr
 • หลักสูตรสถานศึกษา | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:30 hr
 • ศาสตร์การสอน | ศน.คมสันต์ หลาวเหล็ก 1:00 hr
 • การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:00 hr
 • การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:20 hr
 • การประกันคุณภาพการศึกษา | ศน.คมสันต์ หลาวเหล็ก 1:00 hr
 • การประเมินคุณภาพภายนอก | ศน.คมสันต์ หลาวเหล็ก 0:40 hr
 • เฉลยแบบทดสอบ | การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม 0:45 hr
 • เฉลยแบบทดสอบ หลักสูตร ศาสตร์การสอน | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:10 hr
 • เฉลยแบบทดสอบ จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:10 hr
 • ข้อสอบ 1 ชุด
 • ข้อสอบ (1)
 • วิชาครู ชุดที่ 3 2566
 • คอร์สแนะนำ
 • คอร์สติววิชาครู 2567

  ติวสอบใบประกอบ | 22 Video | 999 วัน

  650 521 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 15 Video | 999 วัน

  650 522 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวส่งท้ายก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  530 430 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวสอบโค้งสุดท้าย 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  550 450 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 17 Video | 999 วัน

  1,290 980 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด