คอร์สเฉพาะกิจวิชาครู 1/2566
สอนโดย

ติวสอบใบประกอบ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 10 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 10:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 999 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 10 วีดีโอ
 • บทเรียน 10 บทเรียน
 • 1.ปฐมนิเทศวิชาครู | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:30 hr
 • 2.มาตรฐานที่ 1 การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง | ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก Part 1 1:40 hr
 • 3.มาตรฐานที่ 1 การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 2 | ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก 1:40 hr
 • 4.มาตรฐานที่ 2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:40 hr
 • 5.มาตรฐานที่ 2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 2 | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวง 1:20 hr
 • 6.มาตรฐานที่ 3 หลักสูตร | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:30 hr
 • 7.มาตรฐานที่ 3 ศาสตร์การสอน | ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก 1:20 hr
 • 8.มาตรฐานที่ 4 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:30 hr
 • 9.มาตรฐานที่ 4 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และวิจัยเพื่อแก้ปัญหา 2 | ดร.ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี 1:30 hr
 • 10.มาตรฐานที่ 5 การออกแบบ และการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา | ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก 1:20 hr
 • ข้อสอบ 2 ชุด
 • ข้อสอบ (2)
 • ทดสอบระบบ E-exam
 • วิชาครู ชุดที่ 1_2566
 • คอร์สแนะนำ
 • คอร์สติววิชาครู 2567

  ติวสอบใบประกอบ | 11 Video | 999 วัน

  650 521 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 15 Video | 999 วัน

  650 522 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวส่งท้ายก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  530 430 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ติวสอบโค้งสุดท้าย 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 2 Video | 999 วัน

  550 450 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  คอร์สติววิชาครู 2566

  ติวสอบใบประกอบ | 17 Video | 999 วัน

  1,290 980 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด